Plattform för processintensifiering

Vi arbetar för att öka kunskapen och användningen av processintensifiering i Norden.

PI Nordic, ett initiativ till en nordisk samarbetsplattform som skall verka som ett naturligt forum för nordisk kemi-, vattenrenings-, skogs-, livsmedels-, läkemedels-, stål- och gruvindustri för att öka användningen av processintensifiering. Drivande krafter för PI Nordic är idag bl.a. Center for Chemical Process Engineering (CPE) på Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet, SP Process development, IKEM, Perstorp AB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share