Om PI-Nordic

Hur bildades vi
PI-Nordic bildades efter en dag med föredrag om Processintensifiering 2012 som Center for Chemical Process Engineering (CPE) på Chalmers höll. Den som såg behovet och såg till att formera oss var Tommy Norén. Vi diskuterade om behovet och formerna för en samarbetsform för processindustrin Krister Ström (Chalmers), Ilkka Turunen (Lappeenranta University of Technology), Anders Björk (IVL Svenska Miljöinstituet) och Tommy Norén (Alfa Laval).
Vart är vi nu
Vi har nu i styrelsen representanter från Center for Chemical Process Engineering (CPE) på Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet, SP Process development, IKEM, Skogsindustrierna, Perstorp AB.

Share